جمعه ۰۳ مرداد ۱۳۹۳

11346
84
5
پرسمان دانشجویی

به نام اعظمی که عظیمی چون خمینی آفرید.
سلام بر تو ای روح خدا سلام بر تو که بخشنده تر

از آفتاب در آسمان ابدیت تابیدن گرفتی و

با ملائک در هم آمیختی.
سلام بر تو که از نظرها پنهان و در دل ها جاودانه ای

و سلام بر تو که از خاک در گستره ی افلاک زیستن دوباره آغاز نمودی
خمینی جان
آن دل که به یاد تو نباشد دل نیست/

قلبی که به عشقت نتپد جز گِل نیست
آن کس که ندارد به سر کوی تو راه/

از زندگی بی ثمرش حاصل نیست

خدمات آموزشی

سرفصل دروس

بخشنامه های آموزشی

تسهیلات آموزشی