چهارشنبه ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۳

3505
103
5
پرسمان دانشجویی

بسم الله
کره زمین خسته شده است.

بشر بعد از قرن ها زمین گرایی و خودپرستی احساس می کند که نیازمند عالم معناست.

او این عالم را در درون خویش باز خواهد یافت و به آن باز خواهد گشت.

اما نه بی رنج.

بلکه با رنجی بسیار.

این دوران رنج اکنون سر رسیده است...

فردایی دیگر: مرتضی آوینی 

جشواره قرآن و حکمت

خدمات آموزشی

سرفصل دروس

بخشنامه های آموزشی

تسهیلات آموزشی