پنجشنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۳

11537
112
8
پرسمان دانشجویی

ثبت نام پودمان ششم مدیریت فرهنگی و تبلیغات و تکنولوژی آموزشی

دانشجویان گرامی لطفا هرچه سریعتر نسبت به اخذ دروس پودمان و واریز شهریه تا تاریخ 93/04/26 اقدام فرمائید.

اخذ دروس افتاده

اخذ دروس افتاده به اطلاع کلیه دانشجویان پودمان آخر می رساند هر چه سریعتر تا تاریخ 93/4/26 جهت اخذ دروس افتاده به واحد آموزش مراجعه نمایند.

اطلاعیـــــه ثبت نام نیمسال تابستان 93

اطلاعیـــــه ثبت نام نیمسال تابستان 93

انتقال ساختمان واحد استان تهران به محل جدید

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران به ساختمان جدید انتقال یافت.

ثبت نام پودمان ششم مدیریت فرهنگی و تبلیغات و تکنولوژی آموزشی  [۱۳۹۳/۰۴/۲۶]

دانشجویان گرامی لطفا هرچه سریعتر نسبت به اخذ دروس پودمان و واریز شهریه تا تاریخ 93/04/26 اقدام
اخذ دروس افتاده  [۱۳۹۳/۰۴/۲۵]

اخذ دروس افتاده به اطلاع کلیه دانشجویان پودمان آخر می رساند هر چه سریعتر تا تاریخ 93/4/26 جهت اخذ
برگزاری کلاس توجیهی درس کارورزی استادآقای نوربخش  [۱۳۹۳/۰۴/۳۱]

برگزاری کلاس توجیهی درس کارورزی استادآقای نوربخش تاریخ93/05/02
برگزاری کلاس توجیهی درس کارورزی استادخانم صفائی  [۱۳۹۳/۰۴/۳۱]

برگزاری کلاس توجیهی درس کارورزی استادخانم صفائی تاریخ93/05/05
اطلاعیه عدم حضور دانشجو درکلاس درس  [۱۳۹۳/۰۴/۲۵]

اطلاعیه عدم حضور دانشجو درکلاس درس دردوره تابستان 93

به نام اعظمی که عظیمی چون خمینی آفرید.
سلام بر تو ای روح خدا سلام بر تو که بخشنده تر

از آفتاب در آسمان ابدیت تابیدن گرفتی و

با ملائک در هم آمیختی.
سلام بر تو که از نظرها پنهان و در دل ها جاودانه ای

و سلام بر تو که از خاک در گستره ی افلاک زیستن دوباره آغاز نمودی
خمینی جان
آن دل که به یاد تو نباشد دل نیست/

قلبی که به عشقت نتپد جز گِل نیست
آن کس که ندارد به سر کوی تو راه/

از زندگی بی ثمرش حاصل نیست

خدمات آموزشی

سرفصل دروس

بخشنامه های آموزشی

تسهیلات آموزشی